Comunitat de propietaris

Comunitat de propietaris
“Contracti'ns i estalviï”
Comunitat de propietaris

 

 


Per la dimensió del nostre grup empresarial, concertem els millors i més econòmics tractes amb els proveïdors de serveis més destacats. Ens encarreguem, per exemple, del manteniment de la seva finca. Això pot suposar un important estalvi anual per a la seva Comunitat. L’experiència necessària per oferir un pressupost d’acord amb les necessitats de cada finca o un rigorós control econòmic i administratiu del pressupost presentat i les despeses produïdes.

Una gestió òptima del manteniment preventiu i correctiu de la finca, així com el suport tècnic necessari per a la seva realització.

Gestió econòmica

 • Confecció d’un pressupost anual de la finca, seguiment i control.
 • Control econòmic en temps real, no han d’esperar-se al tancament anual per saber la situació, cada dia podem oferir-los la situació econòmica real de la seva finca.
 • Control i pagament de subministraments i proveïdors.
 • Cobrament de provisions i control de la morositat.
 • Elaboració i enviament de l’estat anual de comptes de la comunitat.
 • Convocatòria i assistència a juntes de propietaris.
 • Redacció dels acords aprovats (Acta) i el seu enviament als propietaris.
 • Execució dels acords aprovats en les juntes.
 • Atenció personalitzada a través del seu oficial per a qualsevol dubte que pugui sorgir.
 • Gestió tècnica i de manteniment
 • Departament d’incidències i obres dirigit per un arquitecte tècnic
 • Manteniment de la finca i assessorament en matèria de subvencions.
 • Propostes per a qualsevol obra i incidència molt competitives, amb la garantia que els nostres proveïdors estan al dia de les seves obligacions tan fiscals, com a laborals o de seguretat.

Gestió jurídica i fiscal

 • Constitució i redacció dels estatuts de la comunitat.
 • Redacció de normes de règim intern.
 • Assessorament jurídic en tots els aspectes relacionats amb la seva finca.
 • Assessorament i gestió laboral i fiscal.
 • Representació davant organismes oficials.

Sectors d’actuació

 • Finques i complexos amb règim de propietat horitzontal
 • Comunitats en regim de constitució